Biedrība “ŪDENS TAKA”

Ūdens takas dibinātāji vairākus gadus darbojoties tūrisma nozarē lauku reģionā saskārušies ar problēmām, kuras vēlas novērst tādējādi dibinot biedrību “Ūdens taka”. Mūsdienu cilvēks daudz laika pavada pilsētā ikdienas darbu steigā, un tajās reizēs, kad vēlas atpūsties pie dabas, vai nu nav informācijas par aktīvās atpūtas pasākumiem, vai arī nav pietiekoši labi attīstīta tūrisma infrastruktūra, kas neļauj pilnvērtīgi realizēt tās dažas atpūtas iespējas, kuras tiek piedāvātas. Otra lielākā problēma ir vides aizsardzība – nevērīga izturēšanās pret dabu, jo īpaši atkritumu nesavākšanā aiz sevis, kur lielā mērā vainojams tieši atkritumu urnu trūkums.
Lauku reģionos salīdzinoši reti notiek kultūras pasākumi. Ja strādājoša persona tos var apmeklēt arī ārpus savas dzīves vietas, tad pensionāriem un maznodrošinātajiem tas ir gandrīz neiespējami, kaut vai tikai lielo cenu dēļ, nemaz nerunājot par transporta problēmām.

Biedrība “Ūdens taka” ir dibināta ar mērķiem:

1 Aktīvās atpūtas un atpūtas pie dabas veicināšana un infrastruktūras uzlabošana:
1.1 Aktīvās atpūtas pasākumu organizēšana;
1.2 Veloceliņu izveide un velomaršrutu izstrādāšana;
1.3 Ūdenstūrisma apmetņu izveide, labiekārtošana un uzturēšana;
1.4 Dabas un kultūrvēsturisko objektu sakopšana;
1.5 Ekotūrisma attīstīšana un cilvēku informēšana;
2 Kultūras vides un pieejamības veicināšana, kultūras pasākumu organizēšana:
2.1 Kultūras pasākumu organizēšana lauku reģionos;
2.2 Nodrošināt iespēju maznodrošinātajiem un pensionāriem apmeklēt kultūras pasākumus ;
2.3 Latviešu tradīciju saglabāšana.

Kontakti:
Biedrība “Ūdens taka”
Reģistrācijas numurs 40008156836
Konta numurs: LV65HABA0551028154746
http://biedriba.piedabas.lv
udenstaka@piedabas.lv
+371 28346198