Jau vairākus gadus airētāju aprindās laiku pa laikam tiek cilāta tēma nobraukt Gauju visā garumā, visus 420 km uzreiz. Nu šis brīdis ir pienācis – šī gada maija pirmajās dienās notiks Supermaratons Gauja XXL 2010. Dienu un nakti, nesaudzējot ne sevi, ne laivu! Kurš tiks vēsturē ierakstīts kā pirmais Gaujas absolūtais čempions? 4. maijā tas būs zināms! Uzvarētājiem pieder pasaule!
Sacensības tiek organizētas stafetes formā trīs grūtības pakāpēs – 420 (8×50), 210 (4×50) un 100 (4X25) km.

Atsevišķi no stafetes tiek organizētas arī individuālas sacensības spēcīgākajiem airētājiem 310 km distancē Gauja XXL Special no Sinoles līdz jūrai ar obligātu atpūtu katrā kontrolpunktā, sk. 2. pielikumu.

420 km (8 X 50 km) distancē vismaz 2 reizes jāizmanto katra no laivām un katram dalībniekam jābrauc vismaz 2 posmi.
210 km (4 x 50 km) distancē vismaz 1 reizi jāizmanto katra no laivām un katram dalībniekam jābrauc vismaz 1 posms Nakts posmus brauc katras komandas divvietīgā laiva (varbūt var arī divas vienvietīgās).
100 km (4 X 25 km) distancē vismaz 1 reizi jāizmanto katra no laivām un katram dalībniekam jābrauc vismaz 1 posms.
Gauja XXL Special (310 km) dalībniekiem individuāli jāveic visa distance ar obligātu atpūtu katrā kontrolpunktā.

Dalībniekam aizliegts braukt 2 posmus pēc kārtas (tas neattiecas uz laivām). Trasē ir astoņi starpfiniši (420 km (8X50 km) distancē), vai četri (210 km (4X50 km) un 100 km (4X25 km) distancē), to skaitu samazināt nedrīkst un dalībnieku maiņas jāveic norādītajos starpfinišos. Sacensību uzvarētājs ir tā komanda, kura finišā ierodas pirmā un ir veikusi visus posmus (sk. 1. pielikumu).

Šīs ir komandu sacensības!
Komandas sastāvā ietilpst vismaz 2 laivas un vismaz 4 cilvēki, kā arī vismaz viens atbalsta transports. Komandā nedrīkst būt vairāk par 2 laivām no vienas klases. 420 un 210 km distanču komandām jābūt vismaz divām dažādām laivu klasēm no kurām viena ir divvietīga. (Izņemot Gauja XXL Special un distanci 100 km (4 X 25 km), kur atļauts izmantot vienu laivu).

Starta kārtība
Pirmā posma veicējiem tiek izsniegta stafetes nūjiņa un dots kopējais starts. Nākamajā starpfinišā finišē pirmā posma laiva un startē otrā posma laiva. (Startu secība, posmu garums un maiņu laiki atrodami pielikumā.) Tā, dalībniekiem mainoties ik pēc posma, tiek veikts viss maršruts Finišā stafetes nūjiņa jānodod sacensību tiesnesim

Pasākuma laiks: 1-3.maijs, 2010.g., no piektdienas līdz svētdienai;

Dalībnieku reģistrācija:
Pie Lodes muižas Taurenē (420 km (8X50 km)), 1. maijā līdz plkst. 6:30, starts plkst. 7:00,
Spicrāmī (200 km (4×50 km)), 2. maijā līdz 14:30, starts plkst., 15:00,
Raiskuma tilts Cēsīs (100 km (4×25 km)), 3. maijā līdz plkst. 6:30, starts 7:00
Sinoles tilts (Gauja XXL Special 310 km), 2. maijā līdz plkst. 4:50, starts 5:00
Kontrollaiks visiem 03.05.2010. plkst. 23:00.

Distances karte:

View Atvērt lielākā kartē

Grūtības un sarežģītības raksturojums: Daudzdienu maratons (papildus vienas dienas 100 km (4X25) stafete tautas klase).

Nepieciešamā sagatavotība un kvalifikācijas prasības: Airēt jāmāk. Ar gribasspēku vien var nepietikt.

Komentāri un piezīmes: Šīs ir komandu sacensības, kur komandai jādarbojas kopīgi un jāplāno sava stratēģija. Rūpīgi izlasiet nolikumu un tā pielikumu, neskaidrību gadījumā sazinieties ar norādītajām kontaktpersonām. Tie, kuri piedalās 420 km (8×50 km) distancē un vēlas ierasties iepriekšējā vakarā, varēs naktij uzcelt telti netālu no starta vietas, par to jāizdara atzīme pietiekšanās veidlapā.


Nokļūšana starta vietās: komandas risina patstāvīgi.
Izstājušos evakuācija no trases: komandas risina patstāvīgi.

Izmaksas: dalības maksa vienam dalībniekam (tostarp krasta komandā) – Ls 8 (astoņi lati).

Sacīkstes rīko “Draugu grupa XXL”. Kontaktinformācija: Didzis Sedlenieks + 371 29268924 sedlenieki@apollo.lv Skype: Gauja XXL 2010.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS ŠEIT!

Sacensību liellabvēlis: