Pārgājiens un nakts laivu brauciens. 19. – 20. decembris.

Pārgājiens, 19. decembris.

Tikšanās vieta: Ķurbēni, Valmieras rajons, Mazsalacas novads, Skaņkalnes pagasts.

Laiks: 9:00, 19.12.2009.

Pārgājiena maršruts: garums ap 25km.

Mazsalacas marshruts4

Apskates objekti: Skaistākie Burtnieku svītas smilšakmens atsegumi, klintis, alas un avoti. Gudzonu ala, Bezdelīgu klintis un alas, Dzelveskalna atsegumi un alas, Neļķu klintis un alas, Silmaču iezis un alas, Dauģēnu klintis un alas. Kā arī Skaņaiskalns un Govs ala.

Mazliet tuvāk par katru:

– Gudzonu ala: 27 m gara ala Burtnieku svītas smilšakmenī. No alas izplūst spēcīgs avots. Platums 3,5 m, augstums 2,6 m, grīdas laukums 40 m2. Augstums pie ieejas 2 m, platums 5 m. Dzeltenīgs smilšakmens. Dziļumā ala sašaurinās. Lai nokļūtu līdz galam, kādus piecus metrus jālien uz vēdera pa auksto avota ūdeni. Tālāk tā kļūst nedaudz sausāka. 34. avots min: “ala ir ļoti zema un iekļūšana tajā ir bīstama”. Iespējams, ala bijusi Vīkšēnu pilskalna kulta vieta.

– Blakus Gudzonu pirtiņa – neliela niša (3 m) ko Gudzonu māju iemītnieki izmantoja, kā pirtiņu. Sienas nokvēpušas.

– Vīkšēnu ieži – nelielas gaišpelēku, gandrīz baltu, irdenu smilšakmeņu kraujas.
Ala noteikta kā ziemojošo sikspārņu monitoringa stacija.

– Bezdelīgu klintis un alas: ļoti krāšņas klintis ar alām, nišām, pārkarēm. Darbojas aktīvi sānu erozijas procesi, jo smilšakmens ir ļoti nenoturīgs. Ķīļveidīgu, horizontāli slāņotu (40 – 60 cm biezu) un diagonāli, muldveidīgi slāņotu (5 – 30 cm) smilšakmens sēriju mija. Klinti šķeļ divas graviņas. Viena no tām noslēdzas ar 3,6 m augstu smilšakmens krauju, kurā sezonāls ūdenskritums. Ala – pieejama tikai no upes, 9 m gara, ap 3,5 m plata. (more…)